Bungalov

Građevina izgrađena između krošnji crnogoričnih stabala smreke i jele na drvenim deblima ukupne visine oko 10 metara.

Drvena kućica sastoji se od otvorene terase sa pristupnim stepenicama na visini od 1,5-2,0 m od prirodnog terena sa spavaćom prostorijom na visini do 5,0 m.

Pristup do prostorije između krošnji drveća je jednokrakim drvenim stubištem. Površina spavaće sobe iznosi 9,5 m2 i ista posjeduje TV uz korištenje sanitanog čvora uz stambenu građevinu na parceli.

Kućica je izgađena od autohtonih poizvoda od drva kao okrajaka i neokrajčane obloge, brodskog poda, oblica i poluoblica.

Kontakt info

Kontakt osoba: Milivoj Štajduhar

  • tel: 051 875 746
  • fax: 051 876 311
  • email: dom-konzalting@ri.htnet.hr

Pošaljite nam upit

Suglasnost za korištenje podataka: